Behandeling

Door middel van beweging, muziek en spel wordt er in een veilige omgeving onder begeleiding van de therapeut gewerkt aan een veranderingsproces bij uw kind. Ervaren is leren. Een kind dat zich makkelijk beweegt, bouwt een goed zelfgevoel op, zodat het zich thuis kan voelen tussen leeftijdsgenootjes, op school en in het gezin. Uiteindelijk krijgt kinderen meer gedragsalternatieven tot hun beschikking, krijgen ze zelfvertrouwen, gaan ze beter functioneren en is ontwikkelingsgroei weer mogelijk. Dus kortom, psychomotorische kindertherapie is een therapie waarmee uw kind spelenderwijs zichzelf ontdekt.

Kennismakingsgesprek: tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over de werkwijze en het therapie proces. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend.

Anamnese gesprek: Dit is het intake gesprek met ouder(s) of verzorger(s) waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de ontwikkeling en de problematiek van uw kind. Alle andere gegevens van uw kind, zoals gegevens van school, psychologische rapportage en / of medische gegevens worden in overleg met u verzameld. Naast dat dit nodig is voor een gedegen behandelplan zorgt dit er voor dat u niet opnieuw gevraagd wordt te vertellen wat u eerder ook al deed.

Psychomotorisch onderzoek:  Het therapie proces start met het psychomotorisch onderzoek. In dit onderzoek wordt het gedrag van uw kind inzichtelijk gemaakt. Dit gebeurt tijdens drie a vier sessies in de praktijk ruimte. Ook kan een observatie in de school- of thuissituatie onderdeel zijn. De psychomotorisch kindertherapeut onderscheid verschillende zogenaamde gedragscomponenten namelijk de biologische, de sensorische, de motorische, de emotionele, de cognitieve en de sociale gedragscomponent. Een verstoring van de ontwikkeling in één van de gedragscomponenten kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling van andere gedragscomponenten. De gegevens over de aanleg en omgeving van het kind worden in het beeld geïntegreerd.  Het uiteindelijk beeld geeft betekenis aan het gedrag en richting aan de behandeling.

De therapie wordt afgesloten met een eindgesprek waarbij u een eindrapportage ontvangt. Indien nodig wordt er doorverwezen naar andere professionals.

Wat verder nog van belang is:

De duur van de therapie is sterk afhankelijk van de hulpvraag. In het algemeen kan de therapie binnen een schooljaar worden afgerond. De therapie wordt i.p wekelijks gegeven en duurt 45 minuten. Aan het einde van het traject is er een afbouw in frequentie.

Het is van belang tijdens de therapie geregeld  met u als  ouders of verzorgers de voortgang van de therapie en de ontwikkelingen die het kind laat zien te bespreken. Dit om een optimaal resultaat te bereiken. Ouders en verzorgers ondersteunen het kind immers de geleerde vaardigheden toe te passen in hun leefomgeving. In het therapie proces wordt dit genoemd de ‘transfer’. Uw inzet is een investering, maar wordt zeker beloond.

Wanneer er een behandelaar of andere hulpverleners bij uw kind betrokken zijn, is het voor een effectieve behandeling noodzakelijk ook met hen afstemming te hebben. Alvorens dit te doen, wordt dit met u besproken.